Nuotti-valmennus

Terapianurkan toimintaterapian palvelut, kuvassa henkilö vetämässä vetoketjua muodostaen sydänkuvan sormillaan

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua nuoren ammatillista kuntoutusta. NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt: tämä hankaloittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan. NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta. NUOTTI-valmennuksen mahdollistaa Kela ja sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa. NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Toteutus

Nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan. NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi nuoren ja valmentajan lisäksi osallistua myös nuoren verkostoa, kuten läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä nuoreen ja tarpeen mukaan hänen verkostoonsa myös tapaamisten välillä.

Hakeminen

Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle:

  • Vakuutuspiirikohtainen Skype-rinki ma-pe klo 10–15: nuoret.etelainen@kela.fi (Kelan Eteläinen vakuutuspiiri)
  • Kelan valtakunnallinen viranomaislinja 020 692 235
  • Nuori itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista.

Lue lisää NUOTTI-valmennuksesta alla olevista linkeistä:

Kelan internet-sivut NUOTTI-valmennuksesta

Nuoren kokemuksia NUOTTI-valmennuksesta

Nuotti -valmentaja

Susanna Tiinus
050 308 8223