Neuropsykiatrinen valmennus

Terapianurkan neuropsykiatrinen valmennus, kuvassa henkilö ruokasuunnitelma -kirjan ääressä

“En enää yritä montaa asiaa, jotka jäävät kesken, vaan keskityn ensin yhteen, sitten toiseen.”
Asiakas 25v

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, jonka avulla voidaan tukea asiakasta elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Valmennus sopii eri-ikäisille henkilöille, joilla arjen sujuvuus on vaikeutunut esimerkiksi ADHD:n, Aspergerin oireyhtymän, aivovamman tai muun syyn vuoksi. Valmennuksen tavoitteet ovat käytännönläheisiä liittyen arjen haasteisiin, kuten itsestä ja kodista huolehtimiseen, asiointiin ja rahan käyttöön, sosiaalisiin taitoihin sekä nuoren itsenäistymiseen. Ohjauksen, harjoittelun ja yhdessä tekemisen avulla tuetaan asiakasta uusien toimintatapojen löytämisessä ja oppimisessa sekä olemassa olevien taitojen vahvistumisessa.

Neuropsykiatrinen valmennus on toimintaterapiajaksoa lyhytkestoisempi ja keskittyy tiettyjen rajattujen ongelmien ratkaisemiseen. Maksajana voi olla kunta, sosiaalitoimi tai asiakas itse. Kuntoutus voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Tutustu Neuropsykiatriset valmentajat ry:n nettisivuihin.

Neuropsykiatriset valmentajat

Anna-Maija Anttila
040 742 3323

Laura Heino
044 019 9770

Mira Komulainen
050 337 0574

Taru Lindroos
040 740 2526

Tiina Paloheimo
040 515 2505

Heidi Åkerlund
050 306 1503

Teea Nurminen
040 350 0435

Pirjo Virolainen
0500 429 035