Nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Terapianurkan neuropsykologiste palvelut nuorille, kuvassa terapeutti ojentaa nuorelle kynää tehtäviä varten

“Hosuminen ei auta.”

– 16-vuotias nuori. –

Tarjoamme nuorten neuropsykologista kuntoutusta. Nuorten neuropsykologisessa kuntoutuksessa otetaan huomioon tiedonkäsittelyn toimintojen kehitys ja kehityksellisten ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa. Tavoitteena on nuoren toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. Tärkeää on vahvistaa nuoren ja perheen valmiuksia tulla toimeen erityisvaikeuksien kanssa, löytää keinoja korvata niiden aiheuttamia toiminnallisia haittoja ja ylläpitää lapsen myönteistä, realistista minäkuvaa ja uskoa arjessa selviämisestä.

Kuntoutus ja sen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella. Yhteistyö kodin, koulun ja jatko-opintopaikan kanssa on keskeistä. Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdistua tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin sekä kielellisiin, hahmotuksen, muistin ja oppimisen vaikeuksiin.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Maksajana voi olla kunta, sairaanhoitopiiri, Kela, vakuutusyhtiö, työterveyshuolto tai asiakas itse.

Neuropsykologi

Annica Nyholm
0405921101