Lasten neuropsykologinen kuntoutus

Terapianurkan neuropsykologiset palvelut lapsille, kuvassa lapsi suorittamssa palikkatehtävää

“Kiukku väheni, kun tajusin etten ole tyhmä.”

– Poika, 9v –

Tarjoamme lasten neuropsykologista kuntoutusta (9-vuoden iästä ylöspäin).
Neuropsykologisessa kuntoutuksessa otetaan huomioon tiedonkäsittelyn toimintojen kehitys ja kehityksellisten ongelmien erityispiirteet eri ikävaiheissa. Keskeisinä tavoitteina ovat lapsen toiminta- ja oppimiskyvyn parantaminen ja ylläpitäminen. Tärkeää on vahvistaa lapsen ja perheen valmiuksia tulla toimeen erityisvaikeuksien kanssa, löytää keinoja korvata niiden aiheuttamia toiminnallisia haittoja ja ylläpitää lapsen myönteistä, realistista minäkuvaa ja uskoa arjessa selviämisestä.

Kuntoutus, sen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella. Yhteistyö kodin ja koulun kanssa on keskeistä. Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdistua tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksiin, kielellisiin-, hahmotuksen-, lukemisen-, kirjoittamisen tai laskemisen vaikeuksiin. Muisti- ja oppimistrategiavaikeudet sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet ovat neuropsykologisen kuntoutuksen harjoittelu- ja vahvistusalueita.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Maksajana voi olla kunta, sairaanhoitopiiri, Kela, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Neuropsykologi

Annica Nyholm
040 592 1101