Aikuisten puheterapia

“Puhe sujuu nyt niin, että pystyn osallistumaan arjessa lähes kaikkeen samaan tapaan kuin ennen sairastumistakin, esimerkiksi pitämään yhteyttä ystäviin ja hoitamaan asioita.”

– Mies 52v –

Aikuisten puheterapiassa kuntoutamme sairastumisesta tai vammautumisesta johtuvia kielellisiä vaikeuksia. Vaikeuksia voi olla sekä kielen ymmärtämisessä että kielellisessä tuottamisessa. Kommunikoinnin pulmia aiheuttavat erilaiset aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat ja etenevät neurologiset sairaudet. Myös äänihäiriö voi olla syynä puheterapiaan hakeutumiseen aikuisiällä.

Tuloksellinen puheterapia edellyttää kuntoutujan näkemistä kokonaisuutena sen sijaan, että keskityttäisiin vain vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa ilmeneviin vaikeuksiin ja puutteisiin. Kuntoutuja on huomioitava osana sosiaalista ympäristöään. Yhteistyö kuntoutujan lähipiirin kanssa onkin aina keskeinen osa terapiaa sekä terapian suunnitteluettä toteutusvaiheessa. Aikuisten terapia voi toteutua vastaanotolla Terapianurkassa tai kuntoutujalle tutussa ympäristössä kotona tai hoitavassa yksikössä. Tarvittaessa terapiassa harjoitellaan puhetta tukevien tai korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttöä ja ohjataan näissä kuntoutujaa sekä hänen läheisiään.

Puheterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Maksajana on kunta, sairaanhoitopiiri, Kela, vakuutusyhtiö, työterveyshuolto tai asiakas itse.

Puheterapeutti

Soile Autio
040 703 3017