RATSASTUSTERAPIA

Terapianurkan ratsastusterapian palvelut nuorille, kuvassa nuori hevosen selässä taputtamassa hevosta
Ratsastusterapia on koulutetun ratsastusterapeutin (Ratsastusterapeutti-SRTⓇ) ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapiassa ihminen on koko kehollaan, ajatuksillaan ja tunteillaan jatkuvassa kosketus-, liike- ja tunnevuorovaikutuksessa terapiahevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Fyysisellä kosketuksella hevoseen kuntoutuja saa sensomotorista harjoitusta erilaisten aistimusten muodossa. Liikevuorovaikutuksessa hevosen liikkeet ja lämpö aktivoivat vartalon lihaksistoa, kehittävät kehon hallintaa sekä vahvistavat kehotietoisuutta. Tämä on perustana motoriselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

Hevosen kanssa toimiminen antaa itseluottamusta vahvistavia kokemuksia tukien tavoitteita, jotka liittyvät kehon, mielen ja toiminnan parempaan hallintaan.

TUTUSTUMISEN ARVOISIA INTERNETSIVUJA TYÖHÖMME LIITTYEN:

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden infosivu

Kelan palvelukuvaus

Ratsastusterapeutit

Pirjo Virolainen
0500 429 035

Freja Dahl-Lehikoinen
044 510 9033