RATSASTUSTERAPIA

Terapianurkan ratsastusterapian palvelut nuorille, kuvassa nuori hevosen selässä taputtamassa hevosta
Ratsastusterapia on koulutetun ratsastusterapeutin (Ratsastusterapeutti-SRTⓇ) ja hevosen yhdessä toteuttamaa kokonaisvaltaista kuntoutusta. Ratsastusterapiassa ihminen on koko kehollaan, ajatuksillaan ja tunteillaan jatkuvassa kosketus-, liike- ja tunnevuorovaikutuksessa terapiahevosen ja sen elinympäristön kanssa.

Fyysisellä kosketuksella hevoseen kuntoutuja saa sensomotorista harjoitusta erilaisten aistimusten muodossa. Liikevuorovaikutuksessa hevosen liikkeet ja lämpö aktivoivat vartalon lihaksistoa, kehittävät kehon hallintaa sekä vahvistavat kehotietoisuutta. Tämä on perustana motoriselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

Hevosen kanssa toimiminen antaa itseluottamusta vahvistavia kokemuksia tukien tavoitteita, jotka liittyvät kehon, mielen ja toiminnan parempaan hallintaan.

Ratsastusterapeutti

Pirjo Virolainen
0500 429 035