Lasten toimintaterapia

Terapianurkan toimintaterapian palvelut lapsille, kuvassa iloinen lapsi pallomeressä leikkimässä

“Tää ei oo mitä tahansa terapiaa, tää on superterapiaa!”

– Poika, 10v –

Toimintaterapia tukee lapsen kokonaiskehitystä, vuorovaikutusta ja omatoimisuutta. Lapsen itsetunto kasvaa hänen saadessa tukea kasvulleen eri ikävaiheissa. Toimintaterapialla voidaan tukea esimerkiksi lapsen leikkitaitojen, karkea- ja hienomotoristen taitojen sekä hahmottamisen kehitystä. Tavoitteena voi olla myös keskittymisen ja tarkkaavuuden sekä toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen. Tärkeä osa toimintaterapiaa on myös lapsen tunnetaitojen sekä itsetunnon ja vuorovaikutuksen vahvistuminen.

Harjoittelu tapahtuu ikätasolle soveltuvan, mielekkään ja sopivan haasteellisen toiminnan avulla motivoivassa ympäristössä vastaanotolla tai käynteinä lapsen lähiympäristössä kotona, päiväkodissa tai koulussa. Toimintaterapian avulla lapsi saa keinoja ja taitoja, joiden avulla osallisuus arjessa lisääntyy.

Terapianurkan toimintaterapeuteilla on erityisosaamista ADHD:sta ja autisminkirjosta, liikuntavammaisten lasten terapiasta (NDT/Bobath), aistitiedon käsittelyn eli sensorisen integraation terapiasta (SI-terapia), lasten tunnetaitojen vahvistamisesta sekä leikkitaitojen arvioinnista ja kehittämisestä.

Toimintaterapiassa liikutaan, leikitään, lasketaan, leivotaan ja luodaan yhdessä!

Lasten toimintaterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Maksajana voi olla kunta, sairaanhoitopiiri, Kela, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Toimintaterapeutit

Anna-Maija Anttila
040 742 3323

Laura Heino
044 019 9770

Mira Komulainen
050 337 0574

Taru Lindroos
040 740 2526

Teea Nurminen
040 350 0435

Niina Jaakkola
040 826 9776

Pirjo Virolainen
0500 429 035

Heidi Åkerlund
050 306 1503

Tiina Paloheimo
040 515 2505

Silja Saarinen
044 244 1170

Mimosa Bäckman
040 163 0130