SEKSUAALITERAPIA

Seksuaalineuvonta

Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmistä ja hyvä seksuaaliterveys on jokaisen oikeus. Seksuaalineuvonnassa pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa neuvontaa tarvitsevaa seksuaalista käytöstä, haastetta tai akuuttia ongelmaa. Aiheena voi olla mikä vain seksuaalisuuteen liittyvä, asiakasta mietityttävä asia. Vastaanotolle voi tulla keskustelemaan yksin tai kumppanin kanssa. Seksuaalineuvonta on yleensä lyhytkestoista vaihdellen 1–10 kertaan riippuen asiakkaan tarpeista.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on vastaanotolla tapahtuvaa keskustelumuotoista kuntoutusta. Voit tulla yksin tai kumppanin kanssa. Vastaanotolla kartoitetaan tilanne, asiakasta haastatellaan ja kerätään keskustelemalla tietoa. Tärkeässä osassa on psykoedukaatio, kotona tehtävät harjoitukset, terapeuttinen keskustelu ja omien selviytymiskeinojen ja voimavarojen löytyminen. Seksuaaliterapiassa pohditaan syvällisemmin kuin seksuaalineuvonnassa haasteiksi muodostuneita asioita, jotka voivat esimerkiksi olla:

  • seksuaalinen trauma
  • seksuaalitoiminnan häiriöt
  • ihmissuhteet ja seksuaalisuuden vaikutus näihin
  • tunnereaktiot
  • seksuaalinen halu
  • omat kokemukset

SEKSUAALITERAPEUTTI

Mimosa Bäckman
040 163 0130