Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus

Terapianurkan neuropsykologiste palvelut, kuvassa terapeutti ja potilassa tabletin ääressä tekemässä palikkatehtävää

“Tajusin, että itselle pitää antaa aikaa enemmän, paljonkin enemmän kuin ennen.”

– Nainen 22v –

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lieventää aivojen toimintahäiriöiden
aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia. Kuntoutuksella pyritään parantamaan tai ylläpitämään kuntoutujan itsenäistä toiminta- ja työkykyä. Keskeisinä tavoitteina on vähentää kuntoutujan riippuvuutta muiden avun tarpeesta, kohentaa elämänlaatua ja auttaa ymmärtämään ja sopeutumaan sairauteen tai vammaan.

Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdistua tarkkaavaisuuteen, keskittymiseen, muistamiseen, toimintojen suunnitteluun, ongelmaratkaisukykyyn, hahmotukseen, puheeseen tai kielellisiin vaikeuksiin, käyttäytymiseen ja tunnesäätelyyn sekä elämäntilanteen muutokseen sopeutumiseen. Keskeistä kuntoutuksessa on läsnäolo, harjoittelun lisäksi tiedon jakaminen sekä läheisten tuki ja ymmärrys.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Maksajana voi olla kunta, sairaanhoitopiiri, Kela, vakuutusyhtiö, työterveyshuolto tai asiakas itse.

Neuropsykologi

Annica Nyholm
0405921101