PUHETERAPIA

Terapianurkan puheterapian palvelut, kuvassa lapsi saamassa välineiden avulla terapiaa
Puheterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan toiminta- ja kommunikointikykyä päivittäisessä elämässä arjen eri ympäristöissä. Puheterapiaan ohjautuvilla henkilöillä on eriasteisia vaikeuksia kontaktissa, vuorovaikutuksessa tai kommunikoinnissa. Usein nämä vaikeudet johtuvat kielellisen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen vaikeuksista. Puheterapialla voidaan helpottaa myös syömiseen ja nielemiseen, samoin kuin äänen tuottamiseen liittyviä vaikeuksia.

Yhteistyö kuntoutujan lähipiirin kanssa on aina keskeinen osa terapiaa. Tarvittaessa puheterapeutti tekee yhteistyötä myös muiden ammattiryhmien kanssa mm. tekemällä yhteiskäyntejä ja osallistumalla kuntoutujaa koskeviin moniammatillisiin tapaamisiin.

Tarjoamme Terapianurkassa puheterapeuttista kuntoutusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Terapia voi toteutua vastaanotolla Nummelassa tai koti-, hoitolaitos-, päiväkoti- tai koulukäynteinä asiakkaan arkiympäristössä. Kuntoutus voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä. Puheterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Maksajana on yleensä kunta, sairaanhoitopiiri, Kela, vakuutusyhtiö, työterveyshuolto tai asiakas itse.

Puheterapeutti

Soile Autio
040 703 3017