Ryhmäterapia

Terapianurkan ryhmäterapian palvelut, kuvassa lapsi osoittamassa kuvakortteja jotka esittävät eri tunteita

Terapianurkassa on ryhmiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Ryhmäterapia on toiminnallista ja tukea antavaa. Ryhmässä on mahdollisuus saada vertaistukea ja oppia toisten kokemuksista. Ryhmiä järjestämme tarpeen mukaan. Alkavista ryhmistä ilmoitetaan Terapianurkan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Lasten tunnetaitoryhmät

Lasten tunnetaitoryhmässä opitaan yhdessä tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita sekä toimimaan niiden kanssa rakentavasti. Lapset havainnoivat tunteitaan luovin ja toiminnallisin keinoin. Lapsi oppii tunnetaitoja vuorovaikutuksessa aikuisten ja ikätovereiden kanssa. Tarve riehumiseen, räyhäämiseen ja mököttämiseen vähenee, kun lapsi osaa nimetä ja ilmaista tunteitaan. Lasten tunnetaitojen juurruttamisessa vanhemmilla on tärkeä tehtävä. Ryhmän aikana vanhemmille järjestetään omia tapaamisia. Vanhemmat saavat infoa tunnetaidoista, esimerkiksi siitä, miten tukea lasta tunnereaktioissa.

Pariryhmä sopii lapselle, joka tarvitsee tunnetaitojen lisäksi harjoitusta ryhmässä toimimiseen esimerkiksi tarkkaavuuden taitojen tai sosiaalisen kanssakäymisen haasteiden takia. Ryhmässä kaksi lasta ja ohjaajina kaksi toimintaterapeuttia.

Pienryhmässä on 4-6 lasta ja ohjaajina kaksi toimintaterapeuttia. Ryhmään tullaan lääkärin lähetteellä. Lapsille tehdään yksilölliset tavoitteet kuntoutus- tai hoitosuunnitelman pohjalta. Hinnat ovat yksilötoimintaterapiahinnaston mukaiset sisältäen materiaalit, kirjallisen palautteen ja yhteistyön vanhempien kanssa.

Lisätietoa ryhmistä antavat ryhmien ohjaajat:

toimintaterapeutti Annukka Anttila
annukka.anttila(at)terapianurkka.net,
p. 040 742 3323

toimintaterapeutti Tiina Paloheimo
tiina.paloheimo(at)terapianurkka.net,
p. 040 515 2505

toimintaterapeutti Pirjo Virolainen
pirjo.virolainen(at)terapianurkka.net,
p. 050 042 9035