Lasten puheterapia

Terapianurkan puheterapian palvelut lapsille, kuvassa terapeutti näyttämässä lapselle kuvakirjaa

“Voinko tulla huomenna uudelleen?”

– Poika 5v –

Joskus lapsen kielellinen kehitys viivästyy tai on poikkeavaa. Puheen ja kielen kehityshäiriöt perustuvat puheen ja kielen tuottamista säätelevien hermoratojen toiminnan poikkeavuuteen. Niiden tarkempi syy on suurelta osin tuntematon.

Lasten puheterapiassa kuntoutamme muun muassa kehitykselliseen kielihäiriöön, monimuotoiseen kehityshäiriöön, kehitysvammaan ja autismikirjon häiriöihin liittyviä kielellisiä vaikeuksia. Yhteistyö lapsen perheen ja lähiympäristön kanssa on keskeinen osa terapiaa niin terapian suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa kuin kuntoutuksen toteuttamisessa.

Lapsen puheterapia on yleensä tarkoituksenmukaisinta toteuttaa siinä ympäristössä, missä hän viettää suurimman osan päiväänsä. Lasten puheterapiassa tarvitaan usein erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia. Näiden niin sanottujen AAC-keinojen harjoittelu ja käytön ohjaus myös lähiympäristölle ovat osa puheterapiaa. Tarvittaessa puheterapiaan kuuluu myös kommunikoinnin apuvälineiden tarpeen arviointi, hankinnassa avustaminen ja käytön harjoittelu. Osaan lasten kielellisistä vaikeuksista liittyy eriasteisia pulmia oraalimotoriikassa ja -sensoriikassa eli suun ja kasvojen alueen aistimus- ja lihastoiminnassa. Näiden pulmien kuntoutuksessa käytämme muun muassa OPT- eli Oral Placement therapy -tekniikoita, jotka perustuvat kosketukseen ja erilaisiin välineisiin, kuten vibroihin, purutuubeihin ja -blokkeihin.

Lasten puheterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Maksajana voi olla kunta, sairaanhoitopiiri, Kela, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Puheterapeutti

Soile Autio
040 703 3017